Olika typer av fiskespön

Precis som det finns många olika sätt att fiska, finns det många olika fiskespön som är särskilt anpassade efter de olika fiskemetodernas behov. Det kanske allra enklaste spöt, vilket är mångas första kontakt med fiske när de är små, är metspöt. Ett metspö består i sin enklaste form av ett bambuspö försett med en fiskelina, varpå en metrev är fäst. ”Metrev” är ett samlat namn för fiskekroken, sänket och flötet. Sänket är en tyngd som ser till att kroken sjunker ner i vattnet, medan flötet fungerar som en liten boj som signalerar när man har fått napp. Idag finns också mer avancerade metspön tillverkade av kolfiber eller glasfiber, men de är fortfarande mycket enkla jämfört med de flesta andra fiskespön.

Ett fiskespö som liknar metspöt är pimpelspöt, som används vid pimpelfiske. Skaftet är mycket kortare på dessa spön, men precis som metning är pimpelfiske en ganska statisk form av fiske. Man kan dock använda små knyckar med handleden för att få blänket på reven att röra sig och attrahera fiskar.

Ett exempel på ett mer avancerat fiskespö är kastspöt. Ett kastspö har inte något flöte, eftersom fisket sker genom att man kastar ut linan (med ett fiskedrag fäst längst ut) och sedan vevar in det igen. Detta sker genom att fiskelinan är ihoprullad på en rulle.

Ett mellanting (utseendemässigt) mellan kastspö och metspö är flugspöt, avsett för flugfiske, som har en betydligt tjockare lina än andra fiskespön. Det beror på att själva linan utgör vikten när man kastar ett flugspö, snarare än ett fiskedrag.

Alla dessa fiskespön varierar i sin komplexitet, och således varierar de även i pris. Beroende på vilken typ av fiske man ägnar sig åt, kan det därför vara mycket viktigt att se till att fiskespöna förvaras och hanteras på rätt sätt, för att de inte ska skadas. Ett tillfälle då det kan vara viktigt att vara extra försiktig är till exempel när man ska flytta. Om man anlitar en flyttfirma att göra jobbet åt en måste man då se till att välja en firma som vet att hantera spöna varsamt, så att de anländer till ens nya bostad i samma skick som de lämnade den gamla. Du kan enkelt hitta en pålitlig flyttfirma på Flyttfirma.nu.