Regler för fritidsfiskare  

Alla vatten som finns i Sverige är antingen allmänna och öppna för alla, eller privata och enskilda, vilket gör att du inte får använda dom på samma sätt. Här gäller lagen om att allt fiske som sker i det enskilda vattnet tillhör fastighetsägaren och man kan därför inte välja att fiska på dessa platser när det behagar. Vill du veta mer om hur lagarna är utformade och vad som gäller kan du läsa Fiskelagen som ger dig en fullständig inblick i hur du ska sköta ditt fiske.

Som utländsk medborgare i Sverige har du rätt att fiska med rörliga fiskeredskap så länge du är stadigvarande eller permanent boende i Sverige. Med rörligt redskap menar man alla de redskap som inte är handredskap. Det No Fishingkan röra sig om nät, burar eller håvar, men att fiska med rörliga redskap ger dig inte fullt tillstånd att fiska hur du vill, även här finns lagar som måste följas för allas trevnad.

Att enbart fiska med handredskap gäller för övriga utländska medborgare och för samtliga är det viktigt att man har fått tillstånd från Länsstyrelsen. Skulle det däremot handla om att fiska sötvattensfisk, gör det ingen skillnad på om man är svensk- eller utländsk medborgare.

Man ska inte tro att man lätt slipper undan om man väljer att bryta mot någon av alla det fiskelagar som finns för att skydda Sveriges djur och natur. Bryter man mot en av fiskelagarna går brottet under allmänt åtal och det är antingen böter eller fängelse beroende på hur allvarligt brottet anses vara. Ett av det vanligaste brotten när det kommer till fiske gäller fiskar som är fångade under fredningstid, eller är alldeles för stora eller för små till skillnad från maximåttet, inte släpps tillbaka i vattnet. Enligt lag gäller det att man omedelbart släpper tillbaka eventuell fångst som kan gå under denna lag.

Innan man ger sig ut på sjön kan man alltså vara säker på att man har en hel del att läsa och lära. Fiske är absolut tänkt till att vara något roligt, men måste även ske på rätt sätt så att inte lagarna på något sätt bryts.