Fiskedrag

För att locka fiskar att hugga på kroken måste man erbjuda dem någon form av bete, och fiskedrag är oätliga beten som genom sin utformning ska efterlikna småfisk eller annat som rovfiskar finner lockande.

De tre vanligaste typerna av fiskedrag är skeddrag, wobbler och spinnare. Skeddragen har fått sitt namn från att de ursprungligen bestod av en sked som man borrat ett hål igenom. Idag är skeddragen betydligt mer komplicerade än så, men tillverkas fortfarande oftast av metall. Formen brukar dock vara mer avlång än rund, och skeddragen utformas oftast för att likna en skadad betesfisk.

En wobbler tillverkas å sin sida oftast i trä eller plast, snarare än metall, och kan vara sjunkande, svävande eller flytande. Till skillnad från andra fiskedrag rör sig wobblern bara i sidled och höjdled – den snurrar inte – vilket rovfiskar finner retfullt och lockande.

Spinnaren ska å andra sidan göra just det – spinna. Draget har en rund metallbricka fäst upptill, som roterar runt draget när det dras genom vattnet. Detta skapar ljusreflexer och ljudvågor som rovfiskar tolkar som en fisk som flyr.

Vissa drag har blivit kända inom fiskekretsar, till exempel skeddraget Ludde, som är uppkallat efter sin tillverkare. Om du själv har en idé om ett fiskedrag som du vet fungerar bra, och som du skulle vilja börja tillverka och sälja, kan det vara bra att känna till att det går att sälja fakturor via företag som Fakturino. När man startar upp ett företag har man nämligen många utgifter till en början, och det kan då vara bra att få in pengarna snabbt från sina fakturor.